Chov skotu

Naše farma se od počátku podnikání vyvíjela a ubírala různými směry a cestami.

První záměr byl chovat červenostrakaté plemeno, které jsme považovali díky nevědomosti za ideální pro produkci mléka s vysokými mléčnými složkami a pro svou schopnost se dobře pást. Jak praxe ukázala tak červenostrakaté plemeno není ideální na pasení. Druhé, početnejí zastoupené hoštýnské plemeno, se ukázalo jako mnohem vhodnější i přes problémy v letním období, kdy trpí tepelným stresem. Jediným způsobem jak zmírnit tepelný stres je využít remízky a stinná místa na pastvinách. Pokud se holštýnkám zajistí dostatečná pohoda, tak jsou schopny produkovat dostatečné množství mléka s velmi uspokojivými hodnotami mléčných složek. Prakticky to vypadá asi, tak že ve stádě naší farmy se nenachází jediný kus holštýnského plmene, který by měl nižší % tuku než 4% a procento bílkoviny 3,3%. Nachází se zde ale také kusy, které dosahují velmi úctyhodných hodnot jako je 6% tuku a 4% bílkoviny, takovéto hodnoty předčí i tímto vyhlášené jerseyské plemeno,jež se též nachází ve stádě. Pouze do 5 ks. Stejné množství je zde i Ayshirského skotu, toto plemeno se nám neosvědčilo v žádném, pro nás důležitém směru.

Po zvážení všech pro a proti, navštívění několika desítek farem po celé České republice, Německu a Rakousku jsme se rozhodli pro chov plemene Brown Swiss. Toto plemeno je v České republice zastoupeno pouze několika jedinci rozesetými po celém území.

Toto plemeno vyniká v mnoha vlastnostech nepochopitelně nedoceněných na zdejším území. Především dlouhověkost, konstituční pevnost, zdraví je velmi cenněná vlastnost. Mléčné užitkovosti toto plemeno dosahuje v průměru 6 000-8 000 tis. Litrů za normovanou laktaci (305 dní), s mléčnými složkami - tuk 3,8% - 4,1% a bílkovina 3,3% – 3,8%. Nejvyšší užitkovosti se dosahuje v USA a Kanadě. Též v Německu jsou chovy, které dosahují průměrné užitkovosti úctyhodných 11 tis. l/laktaci. V porovnání s holštýnkami je množství mléka téměř na stejné úrovni. Ale co se mléčných složek týče, tam mají „brauni“ navrch. Vraťme se k jejich hlavní proslulé přednosti a tou je Dlouhověkost, konstituční pevnost a zdraví. Krávy na 10. laktaci nejsou výjimkou a též i 14. laktace je „skoro běžná“.

U nás na farmě má tedy Brown swiss své místo, kdy bude plně využit potenciál plemene. Za zmínku stojí též vyskytující se kapakaseinová alela BB, či AB. Které zvyšují sýrařskou výtěžnost mléka. Proto využíváme v inseminaci pouze býky, kteří jsou nositeli alely BB.

Něco k plemenářské činnosti. Takže po shrnutí všech pro a proti, jsme se rozhodli k převodnému křížení na plemeno Brown swiss. Na červenostrakaté krávy, které stejně postupně vyřazujeme z chovu se připouští „braun“ jen omezeně.. spíše využíváme užitkového křížení s red angusem. Na ostaní zvířata se v F1 generaci připouští Alfons. U zvířat s 50%-88% krve Brown swiss, připouštíme býky Payssli a Scipio. U zvířat >88% krve býky Mike a Huray. Tento rok (9/2013) jsme pořídili plemeného býka na aukci v Algavsku v městě Kempten, který bude zajišťovat zabřeznutí u krav jalových po 3 inseminaci, pernamentně hnisající, či krávy se kterými se nepočítá do plemenitby.