O farmě

Farma struhy je rodinná farma hospodařící v režimu ekologického zemědělství.

Vznikla v lednu 2010 zakoupením zemědělského areálu v katastru obce Vlastec – Struhy. Ve stáji se v té době nacházelo 4 ks vysokobřezích jalovic holštýnského skotu a 2ks jalovic na připuštění. V první fázi bylo potřeba navýšit stavy dojených krav a uvézt do provozu dojírnu. Vše se podařilo a v létě roku 2011 se dojilo 12ks holštýnských a červenostrakatých dojnic. Jelikož je toto množství krav nerentabilní , došlo během 2 let na rozšíření stavu. Nyní se ve stáji nachází 40 ks dojnic a 40 ks mladých kategorií. Na rozšíření stavu se pracovalo postupně nákupem krav, jalovic a v poslední době též importem jaloviček plemene Brown sviss z oblasti Algäu (bavorsko). Farma disponuje přibližně 110ha zemědělské půdy, z čehož je 20 ha vlastní. celá výměra slouží k výrobě krmiv. Pěstujeme Vojtěšku, jetelotrávy, čistosevy trav, sudánskou trávu, obiloviny jako ječmen a oves. Vše využijeme jako krmiva.

Chov

Na farmě jsou chována dvě plemena skotu. Holštýnské a plemeno Brownswiss, které je hlavním zájmem farmy. V nynější době je stádo skotu 1:1 složeno z těchto dvou plemen. Způsob chovu a výživy našich krav, je příčinou kvality mléka jaké farma dosahuje. Hodnoty se pohybují kolem těchto hodnot: %tuku – 4,5 %, % bílkoviny – 3,5 %, somatické buňky – 150tis./ml, cpm > 10tis/ml. Průměrná užitkovost je 7650 l/laktaci.