Z naší historie

Farmu jsme založili v lednu 2010, kdy jsme koupili zemědělský areál ve Struhách – části obce Vlastec ležící na severu Jihočeského kraje, mezi městem Písek a hradem Zvíkov. Ve stájích se v té době nacházely čtyři vysokobřezí Holštýnky a dvě jalovice k připuštění. Mezi naše první cíle tak patřilo zprovoznit dojírnu a zvýšit počet dojených krav. Od začátku jsme chtěli hospodařit ekologicky, protože nám to tak dává smysl. Je to někdy cesta mnohem složitější a trnitější než konvenční zemědělství, ale nás to takhle baví. Děláme to i proto, aby půda, na které hospodaříme, zůstala živá i pro naše děti. A jejich děti.

 

V létě 2011, o rok a půl později, jsme každý den dojili 12 Holštýnek a krav Červenostrakatého skotu. Ani to nám ale nestačilo a v následujících letech jsme velikost našeho stáda dále zvyšovali. Nyní se pohybuje okolo 40 aktivních dojnic a 40 telat a jalovic. Rozšiřovali jsme postupně a jako jedni z prvních v České republice jsme začali chovat krávy plemene Brown Swiss (Švýcarský hnědý skot) původem z bavorské oblasti Algäu.

 

Hospodaříme na přibližně 250 hektarech zemědělské půdy a celou výměru používáme k pěstování krmiva pro naše krávy. Zakládáme si na tom, že každou z nich známe jménem.

EKOLOGICKY
PLEMENO BROWN SWISS

Struhy

2010

ZALOŽENÍ FARMY

2011

PRVNÍ KRÁVY BROWN SWISS

2015

SPUŠTĚNÍ MLÉKÁRNY

2023

PROFESIONALIZACE MLÉKÁRNY

Co děláme

Pěstujeme krmné plodiny – travní porosty, jetel a jetelotrávy, kukuřici, luskoobilné směsi, žito k senážování a hrách, který také přidáváme do senáže. Mezi další pěstované plodiny patří obiloviny na zrno – pšenice ozimá i jarní, ječmen, oves a bob polní.


Část půdy věnujeme každý rok nějakému experimentu. Experimentujeme nejen s netradičními plodinami (například súdánská tráva, čirok nebo třeba i klasická kukuřice v biokvalitě), ale i s osevními postupy a kombinacemi plodin. Naším cílem je systém uhlíkového regenerativního zemědělství v podmínkách bio. Hospodaříme v souladu s přírodou a stejně šetrně jako generace zemědělců v dobách před vynálezem průmyslových hnojiv a zavedené intenzivního zemědělství.

V SOULADU S PŘÍRODOU
REGENERATIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Klademe důraz na ekologii

V ekologickém zemědělství se nesmí používat neschválené a průmyslově vyráběné postřiky a minerální hnojiva. Žádné herbicidy, pesticidy a insekticidy. Smí se používat postřiky schválené pro ekologické zemědělství.

 

Úrodnost půdě vracíme pestrým osevním postupem, používáním kravského hnoje (toho máme na farmě k dispozici spoustu) a kompostu, který si sami vyrábíme.

BEZ PESTICIDŮ
BIO HNOJIVO

Struhy

naši partneři